زنجان



انتصاب سرپرست هیات استان زنجان

1398/01/22 | هئیت های استانی|زنجان

نصرالله سائلی به عنوان سرپرست هیات بوکس استان زنجان منصوب شد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها



بخش نامه ها »

اخبار استان ها




مهمترین خبر ها