زنجانانتصاب سرپرست هیات استان زنجان

1398/01/22 | هئیت های استانی|زنجان

نصرالله سائلی به عنوان سرپرست هیات بوکس استان زنجان منصوب شد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها