اصفهانبه مناسبت هفته دولت | مسابقه‌ای میان تیم نوجوانان اصفهان و بروجرد برگزار شد

1401/06/05 | هئیت های استانی|اصفهان

مسابقه‌ای میان تیم نوجوانان استان اصفهان و تیم منتخب شهرستان بروجرد به مناسبت هفته دولت برگزار شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها