خراسان جنوبیتعیین سرپرست هیات بوکس استان خراسان جنوبی

1397/11/02 | هئیت های استانی|خراسان جنوبی

محمد قربانی به عنوان سرپرست هیات بوکس استان خراسان جنوبی منصوب شد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها