اردبیلبرگزاری اردوی آمادگی تیم ملی جوانان در اردبیل

1397/05/14 | تیم های ملی|اردبیل

بوکسورهای جوان عازم اردوی تدارکاتی برای حضور در مسابقات جهانی جوانان می شوند

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها