کرمانتسلیت فدراسیون به رییس هیات استان کرمان

1397/02/29 | هئیت های استانی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

با میزبانی کرمان

1397/02/20 | هئیت های استانی|کرمان

مسابقات بوکس منطقه پنج در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در حال برگزاری است

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها