هرمزگانکشاورز سرپرست هیات بوکس هرمزگان شد

1401/11/12 | روابط عمومی|هرمزگان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون بوکس کشورمان، مصطفی کشاورز سرپرست هیات بوکس استان هرمزگان شد.

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها