پناه گاه ها و تاسیسات ورزشیبازدید های رییس فدراسیون از امکانات بوکس آذربایجان غربی

1397/05/18 | هئیت های استانی|پناه گاه ها و تاسیسات ورزشی

اطلاعات بیشتر »

بازدید ثوری از پروژه بوکس آزادی

1397/04/25 | پناه گاه ها و تاسیسات ورزشی|روابط عمومی

رییس فدراسیون از ساختمان جدید فدراسیون بوکس کشور در مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها