فنینشست صمیمی کادر فنی تیم ملی با رییس و دبیر

1397/02/18 | تیم های ملی|فنی

عصر روز گذشته کادر فنی و مدیر تیم ملی بزرگسالان نشست صمیمانه ای را پیرامون مسایل تیم ملی برگزار کردند

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها