آذربایجان شرقینشست رییس هیات بوکس استان آذربایجان شرقی وروسای هیاتهای بوکس شهرستانی

1397/06/27 | هئیت های استانی|آذربایجان شرقی

افشین نفوذی با مدیرکل ورزش وجوانان استانآذربایجان شرقی و مسوولین کمیته های تخصصی دیدار گفت و گو کرد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها